Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22393
Title: Mô phỏng hệ thống thông tin quang sử dụng khuếch đại sợi quang kích hoạt bằng erbium : Đề tài NCKH. QT.03.29
Authors: Phùng, Quốc Bảo
Lê, Hồng Sơn
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Erbium;Quang lý;Sợi quang;Thông tin quang
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Cần phải nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng quang phi tuyến đến cự ly truyền dẫn. Đồng thời, bổ xung thêm những thông số như tên, chủng loại, chỉ tiêu kỹ thuật của các loại cáp quang, EDFA thương phẩm vào cơ sở dữ liệu để tăng tính thuận tiện cho bộ chương trình Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dụng làm tài liệu tham khảo cho định hướng thiết kế các tuyến truyền dẫn quang và các nghiên cứu cơ bản về khuếch đại quang trong thông tin sợi quang Tài liệu này có thể được sử dụng trong giảng dạy cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Quang học Phân tích ảnh hưởng của suy hao toàn tuyến, đáp ứng thời gian, thời gian tăng và quỹ công suất quang trên tuyến truyền dẫn quang Mô phỏng và xây dựng thuật toán cho các cấu hình EDFA với chức năng tiền khuếch đại, khuếch đại đường truyền, khuếch đại công suất Nghiên cứu hoạt động cơ bản của một hệ thống thông tin quang
Description: 22 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22393
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00197.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.