Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22401
Title: Đánh giá sinh học các vùng đất trống đồi trọc thông qua đất và thảm thực vật theo các cấp độ sử dụng đất ở vùng đồi núi phía bắc Việt Nam : Đề tài NCKH. QT.03.15
Authors: Đoàn, Hương Mai
Bùi, Thị Hải Hà
Nguyễn, Hoài An
Nguyễn, Tuấn Anh
Phạm, Đức Toàn
Trần, Đình Nghĩa
Keywords: Sinh thái học;Thảm thực vật;Vùng đồi núi;Địa lý thực vật
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Qui mô nghiên cứu là tương đối lớn vì tập trung cả 2 huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn, thêm vào đó lại khó đi lại vì cơ sở hạ tầng quá kém ( 2 huyện cách nhau khoảng 40 km).Đối tượng được nghiên cứu là các khu đồi điển hình cũng nằm khá xa nhau do đó để có thể thu thập được thêm nhiều thông tin hơn nữa thì thời gian nghiên cứu như vậy nhìn chung còn thiếu Lấy mẫu đất tại các điểm nghiên cứu Phân tích các chỉ tiêu lý hoá học đất của vùng nghiên cứu trong PTN Phân tích và tổng hợp các số liệu thu được Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu Viết báo cáo tổng hợp Điều tra, phỏng vấn, sử dụng phương pháp PRA về lịch sử sử dụng đất và đặc tính sử dụng đất tại vùng nghiên cứu Điều tra, thu thập mẫu hebarium và phân loại thực vật tại vùng nghiên cứu KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Hiện tượng thoái hoá đất đang xảy ra rất phổ biến do con người gây nên qua việc phá rừng bừa bãi, thiếu chiến lược khai thác trên quan điểm bảo vệ đất và bảo vệ môi trường sinh thái, du canh du cư...Sự thoái hoá đất biểu hiện ở các hiện tượng xói mòn rửa trôi, suy thoái hoá học, suy thoái vật lý, sinh học Việc phục hồi các vùng đất thoái hoá và tìm ra biện pháp sử dụng đất bền vững đòi hỏi phải có một kiến thức toàn diện về sinh thái học và đặc biệt là hiểu biết về thực vật và đất với mục tiêu trước mắt là phân loại các nhóm quần xã thực vật hay thảm thực vật từ các vùng đất trống đồi trọc với các dạng và các mức độ thoái hoá khác nhau ở tỉnh Bắc Kạn. Giả thiết cho rằng các quần xã thực vật là các chỉ thị hữu hiệu đối với tình trạng thoái hoá của các đất trống đồi núi trọc Đất được xem như là nguồn nguyên liệu thô và nó cũng được xem như là tài sản cá nhân lẫn tập thể. Không ai có thể tồn tại nếu không chiếm được một vùng đất và tất cả các hoạt động của con người đều xảy ra ở đây
Description: 30 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22401
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00200.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.