Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2252
Title: Cảm biến điện hóa rắn trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ và điện cực nhạy khí nano - oxit kim loại
Authors: Đỗ, Văn Hướng
Keywords: Linh kiện Nano;Cảm biến điện hóa;Chất điện ly rắn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 38 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2252
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004762.pdf
  • Description : 
  • Size : 492.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.