Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542
Title: Mô hình toán học trong bài toán ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH QG.05.03
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Hữu Dư
Trần, Văn Trản
Keywords: Bài toán;Mô hình toán học;Môi trường;Phương trình
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hành
Description: 461 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22542
Language: other
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00729.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.