Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22595
Title: Thử ứng dụng những tiến bộ về tin học vào việc dạy - học ngoại ngữ bằng hệ thống Multimedia : Đề tài NCKH. QN.96.03
Authors: Nguyễn, Lân Trung
Bùi, Ngọc Oánh
Nguyễn, Bảo Lập
Trần, Thịnh Phát
Keywords: Đa phương tiện;Ngoại ngữ;Phương pháp giảng dạy;Tin học ứng dụng
Issue Date: 2000
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nêu bật những thành tựu, ưu thế của công nghệ Multimedia ở góc độ những thiết bị hỗ trợ cho quá trình dạy học ngoại ngữ. Tiến hành phân loại, đánh giá một số phần mềm dạy học ngoại ngữ sử dụng công nghệ CD-ROM Multimedia và ngôn ngữ siêu văn bản. Phân tích hoàn cảnh thực tế Việt Nam về tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ Multimedia trong dạy học ngoại ngữ. Đề xuất nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ Multimedia vào dạy học ngoại ngữ tại Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN Đánh giá phân loại 120 phần mềm giảng dạy ngoại ngữ của 4 thứ tiếng Nga, Trung, Anh, Pháp
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22595
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00069.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.