Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22696
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên hệ sư phạm năm thứ hai khoa NN- VH Anh Mỹ : Đề tài NCKH. QN.01.02
Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa
Cao, Thị Tường Minh
Dương, Thanh Tâm
Lê, Thuý Hòa
Nguyễn, Thị Bách Thảo
Nguyễn, Thị Vượng
Nguyễn, Việt Kỳ
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Ngôn ngữ;Tiếng Anh
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài cung cấp một số khái niệm khái quát về chuẩn, phân tích phương pháp xây dựng chuẩn cũng như một số chuẩn cho ngoại ngữ thông dụng trên thế giới. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu thực trạng đào tạo và trình độ của sinh viên tiếng Anh hệ sư phạm nói chung và năm thứ hai nói riêng. Từ đó, đề xuất những mô tả chuẩn cho các kỹ năng thực hành tiếng năm thứ hai khoa NN & VH Anh-Mỹ
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22696
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00383.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.