Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22707
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại và thiết bị vật lý vào việc giảng dạy vật lý ở khối chuyên lý : Đề tài NCKH. QT.00.09
Authors: Lê, Thanh Hoạch
Bạch, Thành Công
Hà, Huy Bằng
Lê, Văn Vũ
Phạm, Văn Bền
Đặng, Đình Tới
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Vật lý
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài tổng kết từng bước kết quả đạt được trong quá trình giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu vật lý, nhằm đáp ứng việc bồi dưỡng cán bộ giảng dạy của Khối và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp các địa phương. Đồng thời biên soạn một số chuyên đề cho đào tạo học sinh năng khiếu Vật lý và xây dựng một số bài thực hành vật lý theo hướng cơ bản và thiết thực cho tập huấn Đội tuyển Quốc gia
Description: 197 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22707
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00385.pdf
  • Description : 
  • Size : 71.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.