Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22758
Title: Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC : Đề tài NCKH. QC.06.17
Authors: Phạm, Thị Hồng
Bùi, Trung Ninh
Màu, Văn Phương
Keywords: Bài toán định tuyến;Công nghệ thông tin;Mạng ADHOC
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng ADHOC và khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề xuất phương pháp mới áp dụng cho các trạm chuyển tiếp (relay) nhằm cải thiện lưu lượng bằng cách áp dụng một điều kiện cân bằng tốc độ để điều khiển tốc độ nhận và chuyển tiếp gói tin một cách có hiệu quả. Đưa ra sự so sánh giữa phương pháp mới này và IEEE 802.11 RTS/CTS thông qua lưu lượng mạng, được thực hiện bằng mô phỏng để đánh giá mức độ hoàn thiện của mô hình mới này. Đề cập về những giao thức định tuyến đang tồn tại trong MANET, sau đó so sánh những ưu, nhược điểm đồng thời bằng mô phỏng đề tài so sánh các thông số như độ trễ, độ mất mát gói tin... Xây dựng được phần mềm mô phỏng các phương thức định tuyến trong mạng ADHOC dựa trên phần mềm NS-2, chạy hệ điều hành Linux
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22758
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00761.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.