Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22832
Title: Nghiên cứu quy trình chiết tác ENT-KAURAN ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc Bộ: Đề tài NCKH. ĐTĐL-2005/05
Authors: Phan, Tống Sơn
Phan, Minh Giang
Văn, Ngọc Hướng
Đào, Văn Phan
Trần, Văn Hanh
Trần, Thị Thanh Hương
Lê, Mai Hương
Keywords: Cây khổ sâm;Chống ung thư;Chống viêm;Hóa hữu cơ
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm CT-2005 đến hạn chế sự phát triển ung thư sarcoma 180 trên động vật thực nghiệm. Nghiên cứu tác dụng chống viêm của Chế phẩm CT-2005 ở súc vật thực nghiệm.
Description: 186tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22832
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000151.pdf
  • Description : 
  • Size : 93.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.