Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22843
Title: Nghiên cứu tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính (DĐQT) trên cơ sở cảm biến vi cơ điện tử phục vụ điều khiển dẫn đường phương tiện chuyển động: Đề tài NCKH. QGTĐ - 05 - 09
Authors: Nguyễn, Phú Thùy
Keywords: Tích hợp;Quán tính;Cảm biến;Vi cơ điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 28tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22843
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000153.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.