Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22921
Title: Thiết kế và thực tiễn hệ thống trên một chip cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và giám sát môi trường qua mạng Ethernet : Đề tài NCKH. PUF. 08.06
Authors: Trần, Quang Vinh
Trần, Xuân Tú
Keywords: Thiết kế vi mạch;Chip;Vi mạch tích hợp;Điện tử
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Báo cáo ngiệm thu đề tài khoa học công nghệ. Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Thiết kế vi mạch tích hợp, Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh Giới thiệu chung về thiết kế vi mạch, xu thế tích hợp trên một chip, hệ thống trên chip và phương pháp thiết kế. Mô tả và thiết kế hệ thống CoMosy. Thực hiện mô hình hóa, kiểm chứng và kiểm thực lõi điều khiển VGA và thực hiện phần cứng trên FPGA. Xây dựng platform phần mềm và xây dựng ứng dụng thử nghiệm cho hệ thống CoMoSy. Kết quả đạt được: Đã thiết kế và xây dựng thành công hệ thống trên chip CoMoSy trên công nghệ FPGA của hãng Xilinx với các thành phần chức năng như: lõi vi xử lý MicroBlaze; hệ thống bus PLB; các đơn vị ghép nối và quản lý bộ nhớ MPMC, MCEMC; các bộ định thời, điều khiển ngắt; khối truyền thông tốc độ cao theo chuẩn Ethernet cho phép ghép nối với mạng LAN/Internet; khối truyền thông nối tiếp UART theo chuẩn RS-232; các khối ghép nối với các bộ biến đổi ADC, DAC; bộ điều khiển màn hình hiển thị VGA/SVGA/XGA; … Hệ thống đã được nạp lên chip FPGA và được kiểm chứng thông qua các ứng dụng thử nghiệm. Triển khai ứng dụng thử nghiệm trên cơ sở hệ thống CoMoSy (chip CoMoSy) dựa trên các kit hỗ trợ phát triển phần cứng công nghệ FPGA.
Description: 116tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22921
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000162.pdf
  • Description : 
  • Size : 74.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.