Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22937
Title: Diễn biến các quá trình thủy lực và vấn đề điều tiết nước cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vùng cửa sông Văn Úc : Đề tài NCKH QT.07.46
Authors: Phạm, Văn Vỵ
Keywords: Cửa sông Văn Úc;Hải dương học;Nông nghiệp;Nước
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về cửa sông và hệ thống sông Thái Bình, đưa ra các khái niệm, định nghĩa, giới hạn phân đoạn, phân loại và các yếu tố động lực cửa sông cũng như đặc điểm, chế độ thủy triều, thủy văn tại hệ thống sông Thái Bình và các vùng cửa sông khác. Từ đó nghiên cứu diễn biến các yếu tố thủy lực và độ mặn vùng cửa sông Văn Úc dựa vào việc xử lý hệ thống số liệu đo đạc và các mô hình hóa nhằm phát triển kinh tế quốc dân trong nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp.. Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Làm sáng tỏ đặc điểm quá trình truyền triều và xâm nhập mặn vùng cửa sông Văn Úc
Description: 46 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22937
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00782.pdf
  • Description : 
  • Size : 26.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.