Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22987
Title: Màng bán dẫn ZnO, PbS chế tạo bằng phương pháp Sol - Gen và tráng gương cùng với các đặc trưng của nó : Đề tài NCKH. QT.02.12
Authors: Khúc, Quang Đạt
Mai, Thị Tâm
Nguyễn, Thị Thục Hiền
Phùng, Quốc Bảo
Keywords: Màng PBS;Màng ZnO;Phương pháp Sol-Gel;Phương pháp tráng gương
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài nghiên cứu chế tạo màng ZnO bằng phương pháp sol-gel cùng với các đặc trưng và nghiên cứu chế tạo màng PbS bằng phương pháp tráng gương cùng với các đặc trưng để từ đó có thể chế tạo màng ZnO tinh khiết; màng ZnO có pha tạp Al, In; màng PbS. Đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt tới tính định hướng của màng ZnO tinh khiết và màng ZnO có pha tạp Al, In cùng với các tính chất quang học,..
Description: 26 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22987
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00419.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.