Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22999
Title: Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định nhằm phục vụ đánh giá, phân hạng đất cho mục đích phát triển nông nghiệp : Đề tài NCKH. QT.08.41
Authors: Phạm, Thị Phin
Lê, Thị Hồng
Nguyễn, Xuân Sơn
Keywords: Bản đồ;Bản đồ đơn vị đất đai;Phát triển nông nghiệp;Nam Định
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như: thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, thuỷ văn, thuỷ triều... khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm hình thành đất, đặc tính và tính chất của các loại đất khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Xác định các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Xây dựng các lớp thông tin các bản đồ đơn tính; từ đó xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu, đề tài đã cung cấp chi tiết về đặc tính và tính chất đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định; xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất theo FAO nhằm mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22999
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00876.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.