Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23001
Title: Vị thế của Việt Nam trong chính sách của Nhật Bản đối với tiểu vùng sông Mê Kông
Authors: Huỳnh, Phương Anh
Nguyễn, Tiến Lực
Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Keywords: Việt Nam;Chính sách;Nhật Bản;Sông Mê Kông;Kinh tế
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Huỳnh, P. A., Nguyễn, T. L. (2013). Vị thế của Việt Nam trong chính sách của Nhật Bản đối với tiểu vùng sông Mê Kông. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư.
Abstract: 1. Quá trình hình thành “Tiểu vùng Sông Mê Kông” như là một khu vực địa - kinh tế, địa - chính trị. 2. Chính sách của Nhật Bản đối với “Tiểu vùng Sông Mê Kông” từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. 3.Vị thế của Việt Nam trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực Tiểu vùng Sông Mê Kông.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23001
Language: vi
Format Extent: 12 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05514.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.