Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23015
Title: Thiết kế chương trình và mô hình bài học để giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trên truyền hình (chương trình cơ sở) : Đề tài NCKH
Authors: Vũ, Đức Nghiệu
Keywords: Dạy tiếng trên truyền hình;Tiếng Việt
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng kết những vấn đề lý thuyết hữu quan và kinh nghiệm thực tiễn về thiết kế khung chương trình "Học tiếng Việt trên truyền hình" và một số phương pháp dạy tiếng chủ yếu. Bước đầu thiết kế mô hình bài dạy và các dạng bài tập để xây dựng một chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình. Dựa trên kết quả nghiên cứu, xây dựng được một chuyên đề ứng với một môn học thuộc lĩnh vực của ngôn ngữ học ứng dụng, cung cấp thêm những kiến thức nghiệp vụ (thiết kế chương trình dạy tiếng, kỹ thuật nghe nhìn của truyền hình...) cho sinh viên ngôn ngữ học
Description: 125 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23015
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00427.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.