Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23023
Title: Vai trò của Việt Nam trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
Authors: Lê, Phương Hòa
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Keywords: Việt Nam;Lào;Campuchia;Vai trò
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lê, P. H. (2013). Vai trò của Việt Nam trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Abstract: Tam giác phát triển có vị trí chiến lược đổi với cả ba nước về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ba nước mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so với Việt Nam, nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia đều yếu và thiếu, tỷ lệ lao động được đào tạo rất thấp, kể cả lực lượng lao động làm công tác quản lý.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23023
Language: vi
Format Extent: 18 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05523.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.