Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23042
Title: Lịch sử trang viên OYAMA : Đề tài NCKH. QX.2003.01
Authors: Phan, Hải Linh
Keywords: Chế độ ruộng đất;Lịch sử Nhật bản;Trang viên
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích quá trình hình thành, phát triển và tan rã của trang viên Oyama, nêu bật đặc điểm của trang viên, sự biến đổi cấu trúc sở hữu-quản lý-sử dụng đất đặc trưng của trang viên qua các thời kỳ từ thời Heian, thời Kamakura đến thời Muromachi. So sánh với mô hình chung của trang viên Nhật Bản, đưa ra một số vấn đề nghiên cứu như phân kỳ trang viên, loại hình trang viên, đặc điểm trang viên theo khu vực. Nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu nguồn tư liệu gốc kết hợp khảo sát điền dã trong việc nghiên cứu lịch sử trang viên Nhật Bản và lịch sử Nhật Bản nói chung
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23042
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00434.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.