Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23059
Title: Meson B trong phản ứng Proton - Proton tại năng lượng 14 Tev : Đề tài NCKH. QT.07.11
Authors: Nguyễn, Mậu Chung
Nguyễn, Thế Nghĩa
Đỗ, Đình Phả
Keywords: Menson B;Năng lượng hạt nhân;Phản ứng proton;Vật lý hạt nhân
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tiến hành cài đặt phần mềm chuyên dụng phân tích vật lý năng lượng cao của Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Châu Âu như Paw, Root, Pythia, Jetset... Từ đó tìm hiểu phần mềm mô phỏng năng lượng cao Pythia, Jetset để mô phỏng quá trình va chạm proton-proton tại năng lượng 14TeV. Đồng thời chạy thử nghiệm với vài chục triệu va chạm proton-proton và thu được hàng trăm nghìn sự kiện chứa quark b. Viết chương trình sử dụng Jetset để liên kết quark b và các quark khác để tạo nên menson B và khảo sát các menson B để nghiên cứu quá trình phân rã hiếm
Description: 19 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23059
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00790.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.