Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23094
Title: Ảnh Hà Nội xưa - Một nguồn sử liệu cần được trân trọng
Authors: Trần, Thị Hồng Ánh
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Keywords: Ảnh;Hà nội xưa;Nguồn sử liệu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, T. H. A. (2013). Ảnh Hà Nội xưa - Một nguồn sử liệu cần được trân trọng. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Abstract: Cùng với quá trìinh phát triển của thuộc địa, ảnh dần dần trở thành nhu cầu của một bộ phận dân cư. Ở các đô thị như Hà Nội, hoạt động nhiếp ảnh thương mại dần dần phát triển như hiệu ảnh của một số chủ người Hoa, hiệu ảnh nổi tiếng như Khánh Ký, Hương Ký...mà hiện nay làng Lai Xá (Hoài Đức, Hà Nội) được coi là làng nghề tổ cùa nhiếp ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Ảnh cũng trờ thành một phần của neôn ngừ báo chí hiện đại, trong việc tuyên truyền quảng bá về Hà Nội nói chung. Những tấm ảnh phóng sự có giá trị lịch sử cao như bộ ảnh về Cách mạng tháng Tám năm 1945 và những ngày đầu toàn quốc kháng chiến của Nguyễn Bá Khoản, bộ ảnh về nạn đói năm Ất Dậu của Võ An Ninh và ảnh của nhiều nhà nhiếp ảnh tên tuổi khác như Vũ Năng An, Đỗ Huân, Nguyễn Duy Kiên, v.v. Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam độc lập, một đội ngũ những chiến sĩ cầm máy ảnh đã hình thành và theo suốt hai cuộc kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước đã để lại khối lượng ảnh to lớn về cách mạng Việt Nam, trong chiến tranh cũng như trong xây dựng một thủ đô văn minh giàu đẹp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23094
Language: vi
Format Extent: 9 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05533.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.