Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23122
Title: Nghiên cứu giải pháp chịu lỗi cho máy chủ cung cấp dịch vụ : Đề tài NCKH. QT.08.04
Authors: Bùi, Vũ Anh
Lê, Trung Kiên
Vũ, Tiến Dũng
Keywords: Công nghệ thông tin;Máy chủ;Máy tính;Tin học
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu và cài đặt các dịch vụ Web, FTP, SFTP, SSH, quản lý tài nguyên lưu trữ dùng các phiên bản mới cập nhật cho máy chủ dùng hệ điều hành Linux Enterprise 3.0. Đây là hệ điều hành được mua và cài đặt cho cụm máy IBM1350 của Trung tâm tính toán Hiệu năng cao. Tìm kiếm giải pháp theo hướng mã nguồn mở để đảm bảo các dịch vụ do máy chủ cung cấp không bị gián đoạn khi máy chủ gặp trục trặc, hay ít nhất thì cũng có thể hoạt động trở lại một cách tự động khi chưa có sự can thiệp kịp thời của con người; dịch và tổng hợp tài liệu phục vụ việc chọn giải pháp. Kiến nghị giải pháp dùng phần mềm mã nguồn mở High-Availability cluster, Ultramonkey 3.0, cài đặt và vận hành thử nghiệm trên máy chủ ảo, máy desktop cài đặt theo mô hình máy chủ trước khi triển khai trên máy chủ. Ultramonkey 3.0 là phiên bản của High-Availability cluster (heartbeat) được phát triển riêng cho Linux Enterprise 3.0 (và 4.0). Kiểm tra và đánh giá các dịch vụ sau khi triển khai Ultramonkey 3.0, đưa ra các tình huống kiểm thử, đánh giá kết quả kiểm thử và đề xuất các tình huống sử dụng giải pháp. Thiết lập các cấu hình bảo mật cho máy chủ, cơ chế và quy trình vận hành máy chủ sau khi cài đặt dịch vụ của Ultramonkey 3.0
Description: 49 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23122
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00905.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.