Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23132
Title: Nghiên cứu đánh giá các điều kiện tự nhiên, cảnh quan địa chất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững du lịch thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.05
Authors: Tạ, Hoà Phương
Nguyễn, Thị Thu Cúc
Nguyễn, Hiệu
Nguyễn, Thùy Dương
Bùi, Văn Đông
Keywords: Điều kiện tự nhiên;Địa chất;Phát triển bền vững;Du lịch;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiến cứu, đánh giá tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan địa chất - địa mạo khu vực Ba Vì, vùng karst Hương Sơn, vùng Sóc Sơn và dải ven sông Hồng (đoạn qua Hà Nội), hệ thống các hồ đầm ở Hà Nội phục vụ cho quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc của vùng Hà Nội với điều kiện tự nhiên và hướng khai thác chúng phục vụ du lịch. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, đối chiếu với các tiêu chí địa di sản của UNESCO để đánh giá di sản, đề xuất các giải pháp hợp lý khai thác nguồn tài nguyên du lịch, phục vụ quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội. Xây dựng 1 bản đồ định hướng phát triển du lịch thành phố Hà Nội tỷ lệ 1:100.000. Xây dựng 4 bản đồ tài nguyên du lịch (tự nhiên) cho các vùng Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn và vùng sông hồ nội thành Hà Nội, tỉ lệ 1:50.000. Kết quả khoa học: Kết quả nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan địa chất cho quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững thành phố Hà Nội. Kết quả đánh giá tổng hợp các DSĐC theo tiêu chí của UNESCO; bộ dữ liệu du lịch Hà Nội được đánh giá theo các tiêu chí địa di sản của UNESCO, kèm theo đề xuất các khu vực đủ điều kiện cho xây dựng hồ sơ Công viên địa chất Quốc gia. Kết quarddaof tạo: 1 thạc sỹ khoa học. Kết quả công bố: 2 báo cáo KH tại hội nghị Khoa học Quốc tế, 3 bài báo trong tạp chí khoa học trong nước.
Description: 137 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23132
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000225.pdf
  • Description : 
  • Size : 128.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.