Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23141
Title: Thư viện khoa học xã hội - Nguồn tư liệu quý cho nghiên cứu Việt Nam học
Authors: Phạm, Xuân Hoàng
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Keywords: Thư viện khoa học xã hội;Tư liệu;Việt Nam học
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phạm, X. H. (2013). Thư viện khoa học xã hội - Nguồn tư liệu quý cho nghiên cứu Việt Nam học. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Abstract: Thư viện Khoa học xã hội là một kho tư liệu đồ sộ về số lượng, phong phủ về chủng loại và đa dạng về các ngành khoa học, phần nhiều trong sổ đó là kết quả hoạt động sưu tầm và nghiên cứu của Viện Viễn Đông Bác cổ. Nơi đây đang lưu giữ không ít tài liệu quý hiếm và độc đáo về Việt Nam và Viễn Đông, có thể khai thác dùng làm tài liệu nghiên cứu cho khoa Đông Phương học và Việt Nam học. Trong thời gian qua, những tư liệu của Thư viện đã được phục vụ bạn đọc chủ yếu là giới nghiên cứu, qua đó, đã cung cấp những chất liệu quý giá cho cộng đồng nghiên cứu về nhiều phương diện khoa học.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23141
Language: vi
Format Extent: 10 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05544.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.