Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Phụng-
dc.date.accessioned2017-03-29T08:30:21Z-
dc.date.available2017-03-29T08:30:21Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationVũ, T. P. (2013). Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149-
dc.description.abstractTheo nghĩa rộng, tài liệu lưu trữ được hiểu là tất cả những tài liệu (văn bản, giấy tờ, phim, ảnh...) mà con người đã lựa chọn, lưu giữ và còn lại đến ngày nay. Theo nghĩa hẹp, tài liệu lưu trữ được hiểu là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tiêu biểu, được các cơ quan hoặc tổ chức lưu trữ (công hoặc tư) lựa chọn, tổ chức khoa học và bảo quản để phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của nhà nước và xã hội. Cho đến nay, chưa có công trình nào thống kê được sổ lượng tài liệu lưu trữ đã được sử dụng trong các công trình nghiên cứu, nhưng số liệu hàng trăm lượt người đến khai thác tài liệu tại các cơ quan lưu trữ, trong đó chủ yếu là các nhà khoa học đã cho thấy việc khai thác tài liệu lưu trữ đã được quan tâm. Trên thực tế, sự chân xác của tài liệu lưu trữ đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng của rất nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.-
dc.format.extent11 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectKhai thácen_US
dc.subjectTài liệuen_US
dc.subjectLưu trữen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleKhai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Namen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư-
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_05549.pdf
  • Size : 6,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Thị Phụng-
  dc.date.accessioned2017-03-29T08:30:21Z-
  dc.date.available2017-03-29T08:30:21Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationVũ, T. P. (2013). Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23149-
  dc.description.abstractTheo nghĩa rộng, tài liệu lưu trữ được hiểu là tất cả những tài liệu (văn bản, giấy tờ, phim, ảnh...) mà con người đã lựa chọn, lưu giữ và còn lại đến ngày nay. Theo nghĩa hẹp, tài liệu lưu trữ được hiểu là những tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tiêu biểu, được các cơ quan hoặc tổ chức lưu trữ (công hoặc tư) lựa chọn, tổ chức khoa học và bảo quản để phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của nhà nước và xã hội. Cho đến nay, chưa có công trình nào thống kê được sổ lượng tài liệu lưu trữ đã được sử dụng trong các công trình nghiên cứu, nhưng số liệu hàng trăm lượt người đến khai thác tài liệu tại các cơ quan lưu trữ, trong đó chủ yếu là các nhà khoa học đã cho thấy việc khai thác tài liệu lưu trữ đã được quan tâm. Trên thực tế, sự chân xác của tài liệu lưu trữ đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng của rất nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.-
  dc.format.extent11 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectKhai thácen_US
  dc.subjectTài liệuen_US
  dc.subjectLưu trữen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleKhai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Namen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư-
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_05549.pdf
  • Size : 6,66 MB

  • Format : Adobe PDF