Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23209
Title: Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của Cecropin tái tổ hợp : Đề tài NCKH. KLEPT.09.04
Authors: Võ, Thị Thương Lan
Tạ, Bích Thuận
Nguyễn, Quỳnh Uyển
Phạm, Anh Thùy Dương
Keywords: Nghiên cứu;Hoạt tính kháng khuẩn
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân lập gen mã cho cecropin từ ruồi Drosophila melanogaster và nhộng Bombyxmori. Tách dòng cecropin cải biến từ muỗi Culex quinquefasciatus. Thiết kế vector pET biểu hiện các loài cecropin trong vi khuẩn. Thiết kế vector pGEX biểu hiện các loại cecropin cải biến trong vi khuẩn. Tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để thu nhận protein tái tổ hợp. Xác định độ bền của các loại cecropin với các điều kiện xử lý biến tính. Xác định hoạt tính của các cecropin tái tổ hợp, cecropin cải biến. Đánh giá tác dụng của các cecropin đến tính nguyên vẹn của ADN
Description: 137 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23209
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000229.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.