Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23229
Title: Quan hệ Việt Nam - Lào 1975-2000 : Đề tài NCKH. CB.02.02
Authors: Lê, Đình Chỉnh
Keywords: Quan hệ ngoại giao;Thời kỳ 1975 - 2000;Lào;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tập trung làm rõ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào từ sau giải phóng đến năm 1990 và giai đoạn 1990 - 2000. Trên cơ sở trình bày và phân tích các lĩnh vực hợp tác và những thành tựu hợp tác đó, đề tài nêu những điểm tích cực, hạn chế làm cơ sở cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ đó rút ra một số đánh giá về những thuận lợi, khó khăn và khuyến nghị bước đầu về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23229
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00338.pdf
  • Description : 
  • Size : 67.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.