Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2323
Title: Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính tại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Other Titles: Solutions for Postal Financial Services Development of Vietnam Post
Authors: Phùng, Thị Hiền Thảo
Keywords: Tài chính bưu chính;Quản trị kinh doanh;Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 102 tr.
Abstract: Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ TCBC của VietnamPost trong 5 năm từ năm 2010-2014 (số liệu năm 2014 ước tính dựa trên số liệu 9 tháng đầu năm). Nhận định những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh dịch vụ TCBC và chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế đó. Đồng thời, trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của VietnamPost, thách thức và cơ hội phát triển trong tương lai, luận văn đưa ra các giải pháp và kiến nghị đối với VietnamPost nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ TCBC của công ty.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2323
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004497.pdf
  • Description : 
  • Size : 188.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.