Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2324
Title: Quản lý thu, chi ngân sách của phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh
Other Titles: Management of budget revenue and expenditure of Tan Giang ward, Ha Tinh city
Authors: Đoàn, Xuân Hoài
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước;Ngân sách;Quản lý thu chi
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 95 tr.
Abstract: - Đề ra các giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn công tác quản lý thu, chi ngân sách ở phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh hiện tại và trong thời gian tới. - Tạo cơ sở khoa học cho UBND phường Tân Giang có những định hướng và quyết định trong quản lý thu, chi ngân sách ở địa phương mang lại hiệu quả cao. - Là tài liệu tham khảo hữu ích áp dụng trong việc quản lý thu, chi ngân sách ở cấp phường , xã
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2324
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004496.pdf
  • Description : 
  • Size : 144.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.