Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2330
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị trong giai đoạn hiện nay
Other Titles: Human Resource Development in Huu Nghi food Corporation in the current period
Authors: Nguyễn, Danh Thăng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Phát triển nguồn nhân lực;Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 53 tr.
Abstract: Luận văn cóý nghĩa lý luận và thực tế đối với DN Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nói riêng.Qua khảo sát, luận văn đã xem xét và đánh giá tổng thể về tình hình phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị trong những năm gần đây, những cơ hội và thách thức cho phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các chủ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp mình. Nó cũng là gợi ý để các nhà quản lý tham khảo trong việc xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Hơn nữa, nó cũng cung cấp thông tin để các tổ chức đào tạo, tư vấn thiết kế chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2330
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004503.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.