Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2332
Title: Phát triển theo hướng bền vững ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Other Titles: TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN YEN KHANH DISTRICT, NINH BINH PROVINCE
Authors: Trần, Thị Lan Anh
Keywords: Kinh tế chính trị;Phát triển bền vững;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 119 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển theo hướng bền vững ở góc độ cấp huyện như: nội dung, tiêu chí, mối quan hệ,… trong phát triển theo hướng bền vững. - Đánh giá thực trạng phát triển theo hướng bền vững ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2009-2013 - Kết hợp với những đánh giá về thực trạng phát triển theo hướng bền vững của huyện Yên Khánh, luận văn đưa ra những dự báo, đề xuất những định hướng và giải pháp khả thi bảo đảm cho sự phát triển bền vững của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thời gian tới. - Đóng góp về kinh nghiệm: tổng hợp, hệ thống hóa những kinh nghiệm phát triển theo hướng bền vững ở một số địa phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phát triển theo hướng bền vững ở huyện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2332
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004505.pdf
  • Description : 
  • Size : 302.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.