Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2336
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh
Other Titles: Development Services Branch NHBL Commercial Bank for Investment and Development of Ha Tinh
Authors: Lê, Phúc Lĩnh
Keywords: Dịch vụ bán lẻ;Ngân hàng;Quản lý kinh tế;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 86 tr.
Abstract: Tổng hợp các bài viết của các tác giả trong nước các kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ một số nước trên thế giới, xây dựng một hệ thống khái niệm toàn diện về dịch vụ NHBL, đem đến các kiến thức về đặc điểm, bản chất cũng như các hoạt động trong việc phát triển dịch vụ NHBL, từ đó đưa ra các lợi ích trên thực tế dịch vụ NHBL đem đến cho các cá nhân, doanh nghiệp, Ngân hàng và cho nền kinh tế. Cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát và toàn diện từng mặt trong phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây, tìm ra những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2336
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004509.pdf
  • Description : 
  • Size : 259.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.