Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23374
Title: Đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và các giải pháp phòng tránh
Authors: Lê, Thị Nghinh
Nguyễn, Xuân Huyền
Keywords: Địa chất;Tai biến trượt lở;Trượt lở;Giải pháp
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 139 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23374
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_66.pdf
  • Description : 
  • Size : 114.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.