Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2340
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Bình
Other Titles: Attraction of foreign direct investment in Thai Binh province
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Vốn đầu tư;Đầu tư quốc tế;Thái Bình;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 86 tr.
Abstract: Luận văn đã luận giải các chính sách thu hút vốn vào địa phương. - Thông qua việc đánh giá thực trạng vốn FDI tại Thái Bình, luận văn đã chỉ ra nhiều hạn chế dẫn đến kết quả có sự mất cân đối trong thu hút vốn FDI. - Dựa trên cơ sở thực tế tại Thái Bình, luận văn đã đưa ra các giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh đó là: (i) Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; (ii) Thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư; (iii) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; (iv) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (v) Cải cách thủ tục hành chính; (vi) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực; (vii) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện pháp chống chuyển giá.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2340
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004513.pdf
  • Description : 
  • Size : 271.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.