Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23431
Title: Báo cáo tổng hợp dự án: Xây dựng mô hình bảo tồn ngoại vi các loài sinh vật đặc hữu quý hiếm tại vườn quốc gia Ba Vì (Hà Tây)
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Bảo tồn ngoại vi;Sinh vật quí hiếm;Vườn quốc gia Ba Vì;Hà Tây
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 176 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23431
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_76.pdf
  • Description : 
  • Size : 77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.