Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2346
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẮNG ĐỌNG LÊN TÍNH CHẤT TỪ CỦA DÂY NANO
Authors: Vũ, Thị Thanh
Keywords: dây nano;Từ trường;Ảnh hưởng;Vật lý
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trong những năm gần đây, công nghệ nano là hướng nghiên cứu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà đầu tư công nghiệp bởi những ứng dụng to lớn của chúng trong sản xuất các thiết bị công nghiệp, y sinh, hàng không… Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các phát minh, sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano tăng theo cấp số mũ. Khi ta nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó. Ví dụ một nano giây là nói đến một khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tại các quy mô đó, tính chất của vật liệu khác hẳn với tính chất tại các quy mô lớn hơn. Khái niệm công nghệ nano được nhà vật lý học Richard Feynman nhắc đến lần đầu tiên trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị các nhà vật lý Mỹ năm 1959. Khi đó, ông đã dự báo một thời kỳ mà người ta có thể ráp nguyên tử với nguyên tử, phân tử với phân tử, các công cụ thật nhỏ giúp sản xuất các vật chất nhỏ hơn nữa.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2346
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001690.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.