Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2348
Title: ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH BỘ TINTINNIDA Ở VỊNH HẠ LONG – BÁI TỬ LONG, QUẢNG NINH
Authors: ĐINH, VĂN NHÂN
Keywords: Phân loài;Động vật;Nguyên sinh;Hạ Long;Quảng Ninh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Ở miền Bắc Việt Nam nói chung và vịnh Hạ Long nói riêng đã có rất nhiều những công trình công bố về tài nguyên sinh vật, môi trường, địa chất, địa mạo,… được thực hiện bởi rất nhiều các đề tài, dự án do các viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Nhưng cho đến nay, nghiên cứu về trùng Lông bơi ở khu vực này vẫn chưa được thực hiện và cũng chưa có bất kỳ một công bố nào về chúng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2348
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001691.pdf
  • Description : 
  • Size : 430.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.