Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2350
Title: DAO ĐỘNG CỦA VỎ THOẢI FGM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI CÓ TÍNH ĐẾN TÍNH PHI TUYẾN BẬC BA
Authors: Đinh, Công Đạt
Keywords: Dao động;Đàn hồi;Cơ học;Thể rắn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu về dao động của vỏ cầu, vỏ trụ thoải FGM đặt trên nền đàn hồi phi tuyến bậc 3. Mô hình hóa các bài toán, viết các phương trình cân bằng trong trường hợp này, sau đó bằng việc sử dụng phương pháp Bubnov – Galerkin đưa ra phương trình dao động phi tuyến của vỏ. Khảo sát số, tính tần số dao động riêng của kết cấu và ảnh hưởng của các hệ số nền. Khảo sát dao động và đáp ứng thời gian của kết cấu dưới sự tác động của kích thước hình học, hệ số nền, biên độ và tần số của lực kích động ngoài bằng Maple và so sánh với các kết quả đã biết.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2350
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001693.pdf
  • Description : 
  • Size : 334.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.