Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23516
Title: Chế tạo thiết bị xác định các tiểu phần asen vô cơ (As III và As V) trong nước ngầm theo nguyên lý của phương pháp điện di mao quản : Đề tài NCKH. QGTĐ.08.04
Authors: Phạm, Hùng Việt
Dương, Hồng Anh
Nguyễn, Thị Ánh Hường
Phạm, Thị Thanh Thuỷ
Đỗ, Phúc Quân
Keywords: Asen vô cơ;Hoá phân tích;Nước ngầm;Phương pháp điện di mao quản
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu lựa chọn ra một loại detector phù hợp nhất để sử dụng cho hệ phân tích điện di phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích theo nguyên lý điện di mao quản trên cơ sở detector đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng các hợp phần asen vô cơ As(III) và As(V) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Kiểm chứng kết quả phân tích asen bằng các phương pháp tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hoá hệ thiết bị cho việc phân tích tại hiện trường: nhỏ, gọn, có thể mang được ra hiện trường với nguồn điện sử dụng phù hợp (pin/ắc quy có thể nạp lại được),... Ứng dụng khảo sát mức độ ô nhiễm asen trong một số mẫu nước ngầm tại hiện trường Đã chế tạo được một thiết bị mẫu theo nguyên lý của phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) Đã tối ưu hoá các quy trình phân tích As(III) và As(V) bằng phương pháp điện di mao quản sử dung detector độ dẫn không tiếp xúc Đã áp dụng các quy trình tối ưu này để phân tích 54 mẫu nước ngầm trong phòng thí nghiệm và 14 mẫu ngay tại hiện trường sử dụng thiết bị CE-C4D
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23516
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_01000.pdf
  • Description : 
  • Size : 82.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.