Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2353
Title: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM
Authors: Ngô, Thị Vui
Keywords: Nghiên cứu;Năng lượng;Môi trường;Hà nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trên thế giới cũng như tại Việt Nam vấn đề năng lượng đang là vấn đề được quan tâm. Các nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng hóa thạch, dầu mỏ, khí đốt.....) đang dần cạn kiệt, và những nguồn năng lượng mới thay thế (năng lượng gió, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, ..... ) cũng chưa thể đáp ứng nhu cầu thay thế cho những nguồn năng lượng trước đây. Vì vậy giải pháp cấp bách là vừa phải tiết kiệm nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt, vừa phải có những giải pháp hữu hiệu để có thể duy trì các nguồn năng lượng truyền thống.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2353
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001694.pdf
  • Description : 
  • Size : 382.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.