Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2357
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA PHONON GIAM CẦM LÊN HIỆU ỨNG RADIO - ĐIỆN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP VỚI CƠCHẾ TÁN XẠ ĐIỆN TỬ - PHONON ÂM
Authors: PHẠM, NGỌC THẮNG
Keywords: Phonon âm;Siêu mạng;Hiệu ứng;Tán xạ
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: việc tìm hiểu và nghiên cứu các tính chất quang của hệ thấp chiều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của rất hiều nhà khoa học [5-9].Gần đây cũng có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh (trường bức xạ laser) lên hiệu ứng radio – điện bởi điện tử giam cầm trong các bán dẫn thấp chiều [1]. Tuy nhiên bài toán nghiên cứu về ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio – điện trong siêu mạng pha tạp với cơ chế tán xạ điện tử - phonon âm chưa được nghiên cứu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2357
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001698.pdf
  • Description : 
  • Size : 486.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.