Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23576
Title: Đề tài nhánh: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải
Authors: Trần, Hồng Thái
Nguyễn, Thị Lan
Vũ, Văn Thăng
Keywords: Biến đổi khí hậu;Năng lượng;Giao thông vận tải;Chiến lược
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23576
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_23.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.