Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23584
Title: Ứng dụng linh kiện tái cấu hình trong đo lường : Đề tài NCKH. QT.09.07
Authors: Trần, Vĩnh Thắng
Keywords: Linh kiện điện tử;Vật lý học ứng dụng;Điện tử học;Đo lường
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu về các loại linh kiện tái cấu hình như PLD, FPGA, cấu trúc và chức năng của nó, qua đó tìm các công cụ thích hợp để phát triển, cấu hình hóa linh kiện theo các mạch logic trên nguyên tắc của các thiết bị đo lường hay được dùng trong thực tế
Description: 28 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23584
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_01014.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.