Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23601
Title: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Nghiên cứu thủy văn;Đánh giá thủy văn;Chế độ thủy văn;Đới bờ Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 56 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23601
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_25.pdf
  • Description : 
  • Size : 28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.