Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23601
Title: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Nghiên cứu thủy văn;Đánh giá thủy văn;Chế độ thủy văn;Đới bờ Việt Nam
Issue Date: 2010
Citation: Trần, H. T. (2010). Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23601
Language: vi
Format Extent: 56 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_25.pdf
  • Description : 
  • Size : 28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.