Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23638
Title: Nghiên cứu về Đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động của Biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng và Quy Nhơn
Keywords: Biến đổi khí hậu;Thành phố Đà Nẵng;Thành phố Quy Nhơn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 16 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23638
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_30.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.