Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hải-
dc.date.accessioned2017-04-03T02:24:22Z-
dc.date.available2017-04-03T02:24:22Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23682-
dc.description84 tr.en_US
dc.description.abstractKhái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectĐạo đức Phật giáoen_US
dc.subjectTriết họcen_US
dc.subjectPhật giáoen_US
dc.titleĐạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01819.pdf
  • Size : 446,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hải-
  dc.date.accessioned2017-04-03T02:24:22Z-
  dc.date.available2017-04-03T02:24:22Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23682-
  dc.description84 tr.en_US
  dc.description.abstractKhái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectĐạo đức Phật giáoen_US
  dc.subjectTriết họcen_US
  dc.subjectPhật giáoen_US
  dc.titleĐạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01819.pdf
  • Size : 446,43 kB

  • Format : Adobe PDF