Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNghiêm, Xuân Nam-
dc.date.accessioned2017-04-03T02:45:00Z-
dc.date.available2017-04-03T02:45:00Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23687-
dc.description74 tr.en_US
dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội trong 2 năm 2008-2009, phân tích một số yếu tố liên quan, như chính sách BHYT, thái độ của nhân viên y tế, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, có tác động đến mức độ tham gia BHYT của người dân nông thôn hiện nay. Nghiên cứu nhu cầu tham gia loại hình BHYT, gia tăng các giá trị sử dụng, mức phí đóng góp cũng như khả năng mở rộng BHYT ở khu vực nông thôn. Đưa ra các kết luận khái quát về thực trạng tham gia BHYT của người dân nông thôn. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm khuyến khích sự tham gia BHYT của người dân, bổ khuyết về mặt chính sách cho hoạt động triển khai và thực hiện BHYT hiện nayen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectXã hội họcen_US
dc.subjectNông thônen_US
dc.subjectBảo hiểm y tếen_US
dc.titleThực trang và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của người dân nông thôn hiện nayen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01822.pdf
  • Size : 514,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNghiêm, Xuân Nam-
  dc.date.accessioned2017-04-03T02:45:00Z-
  dc.date.available2017-04-03T02:45:00Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23687-
  dc.description74 tr.en_US
  dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội trong 2 năm 2008-2009, phân tích một số yếu tố liên quan, như chính sách BHYT, thái độ của nhân viên y tế, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, có tác động đến mức độ tham gia BHYT của người dân nông thôn hiện nay. Nghiên cứu nhu cầu tham gia loại hình BHYT, gia tăng các giá trị sử dụng, mức phí đóng góp cũng như khả năng mở rộng BHYT ở khu vực nông thôn. Đưa ra các kết luận khái quát về thực trạng tham gia BHYT của người dân nông thôn. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm khuyến khích sự tham gia BHYT của người dân, bổ khuyết về mặt chính sách cho hoạt động triển khai và thực hiện BHYT hiện nayen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectXã hội họcen_US
  dc.subjectNông thônen_US
  dc.subjectBảo hiểm y tếen_US
  dc.titleThực trang và nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của người dân nông thôn hiện nayen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01822.pdf
  • Size : 514,57 kB

  • Format : Adobe PDF