Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Giàu-
dc.date.accessioned2017-04-03T03:56:53Z-
dc.date.available2017-04-03T03:56:53Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationTrần, V. G. (2004). Bản lĩnh Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23728-
dc.description.abstractBài viết nêu và phân tích cụ thể những cuộc chiến tranh xâm lược của các nước tại Việt Nam để thấy được bản lĩnh Việt Nam – thứ bản lĩnh không phải sinh ra đã có mà được hình thành trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước.-
dc.format.extent5 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectDân tộc họcen_US
dc.subjectLịch sử Việt Namen_US
dc.subjectViệt Nam họcen_US
dc.titleBản lĩnh Việt Namen_US
dc.typeConference Paperen_US
dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_02792.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Văn Giàu-
  dc.date.accessioned2017-04-03T03:56:53Z-
  dc.date.available2017-04-03T03:56:53Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationTrần, V. G. (2004). Bản lĩnh Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23728-
  dc.description.abstractBài viết nêu và phân tích cụ thể những cuộc chiến tranh xâm lược của các nước tại Việt Nam để thấy được bản lĩnh Việt Nam – thứ bản lĩnh không phải sinh ra đã có mà được hình thành trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước.-
  dc.format.extent5 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectDân tộc họcen_US
  dc.subjectLịch sử Việt Namen_US
  dc.subjectViệt Nam họcen_US
  dc.titleBản lĩnh Việt Namen_US
  dc.typeConference Paperen_US
  dc.contributor.conferenceViệt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai-
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_02792.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF