Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23735
Title: Sự chuyển giao bí mật các triều đại ở Đại Việt vào đầu thế kỷ XII
Authors: Poliakov, Alexei Borisovich
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Keywords: Việt Nam học;Phật giáo;Đại Việt;Thế kỷ 12
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Poliakov, A. B. (2004). Sự chuyển giao bí mật các triều đại ở Đại Việt vào đầu thế kỷ XII. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Abstract: Vào năm 1127, sau cái chết của Lý Nhân Tông đã xảy ra sự thay đổi các vương triều. Sự thay đổi các vương triều có thể được coi là bí mật vì nó xảy ra trong khuô khổ bề ngoài thống nhất và hầu như không gián đoạn của nhà Lý. Sau năm 1127, quyền lợi của hoàng tộc bị yếu dần, vai trò chủ yếu thuộc về các phe nhóm đang tranh giành quyền lực trong cung đình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23735
Language: vi
Format Extent: 5 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_02794.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.