Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23756
Title: Bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay tác động đến an ninh và phát triển kinh tế Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Keywords: Việt Nam học;Quan hệ quốc tế;An ninh;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, X. T. (2004). Bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay tác động đến an ninh và phát triển kinh tế Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Abstract: Bài viết bao gồm các nội dung chính: Đặc điểm mới của bối cảnh quốc tế và khu vực; Tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đến an ninh và phát triển kinh tế Việt Nam (cả tác động tích cực và thách thức); Một vài đề xuất giải pháp chiến lược cho Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23756
Language: vi
Format Extent: 11 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_02799.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.