Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23775
Title: Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn bằng phương pháp xác định đồng vị chì thường
Authors: Diệp, Đình Hoa
Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Keywords: Trống đồng Đông Sơn;Phương pháp xác định;Đồng vị chì;Khảo cổ học
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Diệp, Đ. H. (2004). Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn bằng phương pháp xác định đồng vị chì thường. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai.
Abstract: Mối liên quan giữa hiện vật và di tích khảo cổ. Phương pháp loại hình học khảo cổ kết hợp với những phương pháp của dân tộc khảo cổ học. Kỹ thuật luyện kim cổ đại và nguồn gốc các khoáng quặng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23775
Language: vi
Format Extent: 11 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_02715.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.